Hlavným cieľom konferencie bolo zistiť a identifikovať nové výzvy a potenciálne odpovede spojené s ďalším rozširovaním Európskej únie o krajiny zoskupené v „Eastern partnership“ v horizonte aj po roku 2020.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 3. a 4. októbra 2016 v Košiciach (Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice).

Program

1. deň konferencie 3. októbra 2016

10,00 – 13,00 Registrácia

13,00 – 14,00 Pozdravy

 • Vasil Grivna, Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Tünde Erényi, referent pre cezhraničnú spoluprácu Košického samosprávneho kraja
 • Pán Martín Guillermo Ramírez, Generálny sekretár AEBR
 • Pán Gyula Ocskay, Generálny sekretár CESCI
 1. Blok: Európa, Rusko a Východ: Východné partnerstvo z globálnej perspektívy

Moderator: Martín Guillermo Ramírez secretary general, AEBR

 • Alexander Duleba, riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku: Východné partnerstvo z perspektívy strednej Európy
 • Jussi P. Laine, Výskumný pracovník, Univerzita východného Fínska: Východné partnerstvo z perspektívy severnej Európy
 • Mehmet Hacisalihoğlu, riaditeľ, centrum pre štúdie na Balkáne a oblasti Čierneho mora, Istanbul:  Turecko medzi Blízkym východom a Balkánom
 • Vasil Grivna, Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí   Slovenskej republiky

15,30 – 16,00             Prestávka na občerstvenie

16,00 – 17,30             2. blok: Nové rámce spolupráce: Východné partnerstvo a susedská politika z makro regionálnej perspektívy

Moderator: Gyula Ocskay, Secretary General, CESCI

 • Claudia Singer, Európska stratégia pre Dunajský región, PO 10
 • Aleksei Kiryukhin, Výskumný pracovník, Kharkov University
 • Julianna Orbán Máté, riaditeľka EZÚS Via Carpatia

18,00 – 21,00             Recepcia

__________________________________

Druhý deň konferencie – 4. októbra 2016

8,00 –  9,00                 Prezentácia

9,00 – 10,30                3.blok: Na hraniciach: Východné partnerstvo zdola

Moderátor:     Rudolf Bauer, Riaditeľ, CESCI-Carpathia

 • Jerzy Banski, Profesor geografie, Vojciech Janicki, výskumný pracovník,  University of Lublin: Spolupráca na poľsko-bieloruskej hranici
 • Laura Dittel, Riaditeľka Karpatskej nadácie, Košice a Gabriel Kiss, konzultant: Karpatský euroregión
 • Szabóné Cap Andrea, riaditeľka: Európske združenie územnej spolupráce Tisza
 • Bianca Mitrică, Riaditeľka oddelenia Humánnej geografie a regionálneho rozvoja, Rumunská Akadémia vied
 • Erzsébet, N. Rózsa, vedúca oddelenia, National University of Public Service, Budapest: Turecko a Východné partnerstvo

10,30 – 11,00              Prestávka na občerstvenie

11,00 – 12,30              4. blok: Východná susedská politika a Východné partnerstvo po roku 2020?

Diskusia pri okrúhlom stole

Moderátor:     Alexander Duleba, Riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 • Martín Guillermo Ramírez, Generálny sekretár, AEBR
 • Nathaliya Nosa, IARDI, Ukrajina
 • Jurii Vdovenko,  EaP Civil Society Forum, Ukrajina

12,30 – 12,45             Záver konferencie

13,00 – 14,30             Obed

sk_eu2016Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný CESCI-Carpathia. 

ke_vuc       Spolufinancované z dotácie Košického samosprávneho kraja.