Adresa

Moyzesova 24

040 01 Košice

Slovakia

Kontakt

Tel.: +421 948 151 150

Mail: rudolf.bauer@cesci-carpathia.eu

IČO: 35528346

DIČ: 2020789914

Bankové spojenie: Slovenská Sporitelňa

Číslo účtu: IBAN: SK42 0900 0000 0052 0164 5684, SWIFT: GIBASKBX