Integrácia Ukrajiny do EÚ cez hranice s pomocou V4

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podporovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Viac informácií nájdete na: www.visegradfund.org.

Pozadie projektu:

Združenie európskych prihraničných regiónov (AEBR) je najprestížnejšou a najstaršou organizáciou na podporu cezhraničnej spolupráce v Európe. Pred ukrajinskou vojnou malo združenie niekoľko ukrajinských členov, vrátane ukrajinsko-ruských euroregiónov. Tieto iniciatívy spolupráce mali špeciálnu misiu EUnizácia ukrajinských a ruských regiónov, ktorú náhle prerušila vojna. Vojna zároveň urýchlila rokovania zamerané na integráciu Ukrajiny do EÚ. Východoeurópska krajina podpísala asociačnú dohodu s EÚ v roku 2017 a odvtedy sa uskutočnilo niekoľko krokov s cieľom prispôsobiť sa spoločným európskym hodnotám, zlepšiť administratívny systém, zaviesť európske politiky, ale integračný proces bol veľmi pomalý a zdalo sa, že bude zdĺhavý. V dôsledku neho Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny v júni 2022, teda pol roka po podaní žiadosti. Aj po vojne však bude musieť Ukrajina vynaložiť pozoruhodné úsilie až do vstupu. Počas tohto procesu by mohli byť pre ukrajinských partnerov prínosné a využiteľné poznatky a skúsenosti krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré získali počas prístupového procesu do EÚ a po ňom. V tomto procese môže zohrávať kľúčovú úlohu cezhraničná spolupráca, ako to bolo v prípade krajín Vyšehradskej štvorky od založenia prvého euroregiónu v bývalom komunistickom bloku, konkrétne euroregiónu Neisse-Nisa-Nysa v roku 1991.

V rámci projektu financovaného z Medzinárodného vyšehradského fondu budú partneri organizovať dve podujatia počas výročného podujatia Asociácie európskych pohraničných regiónov, ktoré sa bude konať v Košiciach v dňoch 8. až 11. novembra 2023.

Medzinárodná konferencia

Prvý deň konferencie (10. novembra) je venovaný medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutoční v Košiciach a bude venovaná integrácii Ukrajiny do EÚ a skúsenostiam V4 v oblasti cezhraničnej spolupráce.

Študijná cesta

Po druhé, deň po konferencii sa organizuje pre účastníkov študijná cestu do Užhorodu, do Regionálnej rady Zakarpatskej oblasti, aby sa z prvej ruky dozvedeli informácie o situácii na Ukrajine, o výsledkoch administratívnej reformy a o aktivitách rôznych regionálnych organizácií pri rozvíjaní vzťahov s krajinami V4.

Partneri: CESCI Budapešť  CESCI – Carpathia Košice, Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Technická univerzita v Liberci, Užhorodská národná univerzita, Univerzita v Dąbrowa Górnicza

Začiatok a trvanie projektu: 20.09.2023- 30.11.2023

Celkové financie vo výške 21 300EUR.

Viac informácií o projektu nájdete TU.

Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva – NatGate

Program INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko
Rozpočet projektu: 409 590 €, z toho DŽK 205 120 €

Lead partner: Detská železnica Košice

Partner: obec Nagyborszóny (vlastní železnicu Nagybörzsönyi Erdei Vasút)

Projekt je zameraný na ďalší rozvoj oboch úzkorozchodných železníc

Medzi hlavné investičné aktivity Detskej železnice Košice  patrí napríklad oprava historickej parnej lokomotívy Katka, oprava vybraných kritických úsekov trate a mostov, dodanie dvoch nových letných vozňov pre cestujúcich a oprava karosérie vystaveného elektrického rušňa.

Spoločný film: https://www.youtube.com/watch?v=bPwGhZYQAgE

Úzkorozchodné železničky ako atrakcie a brány do prírody – RailGate.

Je to slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškolci – Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV), ktoré spája podobný osud i problémy. V Košiciach išlo o dostavbu staničnej budovy, rekonštrukciu koľajiska či opravu dvoch rušňov. V Miškolci sa zrekonštruovala jedna stanica a do prevádzky vol daný úplne nový osobný vagón.

Spoločný projekt Detskej železnice Košice a úzkorozchodnej železnice v Miškolci získal finančnú injekciu z medzinárodného grantového programu Interreg vo výške 577 929,38 €.

e-img-653 Palhazi kisvasut_170819-022_Kemencepatak alatt Lillafuredi kisvasut_160715-108_Csanyik-Erdei Iskola utan