Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy – Karpatia je organizácia typu „think-and-do“ a je profesionálnou inštitúciou zameranou na zlepšenie životných podmineok ľudí žijúcich na prihraničných územiach

je organizácia typu think-and-do a slúži ako profesionálna inštitúcia so zameraním na zlepšovanie podmienok života ľudí žijúich v prihraničnýách regiónoch strednej Európy

Hlavné ciele organizácie sú:odporovať ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť (čl. 174 Zmluvy o EU) so zameraním na hraničné regióny strednej Európy

  • podporovať ekonomickú, sociálnu, kultúrnu a environmentálnu spoluprácu medzi Slovenskom a susednými štátmi a asistovať pri miestnom a regionálnom rozvoji prihraničných regiónov územia
  • asistovať pri rozvoji cezhraničnej, nadnárodnej a medzi-regionálnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja s cieľom podporovať udržateľný rozvoj regiónov špeciálne pre menšiny v strednej Európe.

„Naša história“ CESCI-Carpathia bola transformovaná z občianskeho združenia URBI v roku 2015 . URBI, o.z. bolo zriadené v roku 1997 a počas niekoľkých rokov organizovalo semináre o miestnom a regionálnom rozvoji na Slovensku pre volených a výkonných predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy na Slovensku.u_column size=“1/4″]

CV Rudolf Bauer