Dňa 14. septembra 2023 o 10:00 sa v Košiciach uskutočnila Kick-off konferencia projektu #ACCESS v Hoteli Double Tree by Hilton. Cieľom projektu #ACCESS je uľahčiť cezhraničné toky medzi Slovenskom a Maďarskom, uľahčiť každodenné dochádzanie do práce a prístup k cezhraničným službám. Projekt bude prebiehať v rokoch 2023 až 2029 a podnikne dôležité kroky na odstránenie právnych a administratívnych prekážok. Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke:  CESCI.

Dňa 22. mája 2023 bola podpísaná Zmluva o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou dekanom fakulty JUDr. Miroslavom Štrkolcom v rámci projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border“, financovaného z programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG. Na snímke zľava: Nicolette Olleová, Rudolf Bauer, Miroslav Štrkolec, Alena Krunková.

Dňa 14. apríla 2023 sme podpísali Memorandum o spolupráci s Európskym združením územnej spolupráce  Via Carpatia Košice s cieľom podpory rozvoja a zvyšovania kvality a všetkách aspektov života ľudí, žijúcich v prihraničných regiónoch. Via Carpatia sa bude podieľať na projekte „Promotion on legal accessibility accross the Slovak-Hungarian border – #Access“. Na snímke vpravo riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Julianna Máté, PhD. a riaditeľ združenia RNDr. Rudolf Bauer, PhD.

Dňa 23. februára sme spolu s CESCI Budapešť podali žiadosť na nesúťažnú cielenú výzvu CFP-HUSK-2301 v programe INTERREG SKHU. Cieľom projektu bude eliminácia/zmierňovanie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. V prvej etape budeme získavať informácie najmä od ľudí žijúcich v pohraničí o aktuálnych prekážkach, ktoré im znepríjemňujú každodenný život. V druhej časti budeme spolu s právnymi expertmi hľadať riešenia na odstránenie týchto prekážok. Tento projekt je projektom strategického významu v rámci INTERREG VI-A Maďarsko-Slovensko programu v programovacom období 2021-2027.

Podpis memoranda medzi Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a CESCI-Carpathia. Riaditeľ združenia Rudolf Bauer (vľavo) podpísal dňa 23. januára 2023 Memorandum o spolupráci na pripravovanom projekte #Access s dekanom fakulty Miroslavom Štrkocom (uprostred). Zodpovednou osobou zo strany fakulty bude pani Alena Krunková (vpravo), vedúca Katedry ústavného a správneho práva. Hlavnou témou projektu odstránenie alebo zmiernenie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. Projekt je strategickým projektom v prioritnej osi 3 programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG 2021-2027.

Posledná udalosť v projekte NatGate v Košiciach: nové letné vozne boli uvedené do prevádzky 29. Októbra 2022, za prítomnosti novo zvoleného primátora mesta pána Jaroslava Polačeka (4tý zprava), a novo zvoleného župana Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku (za primátorom)

RegioFórum Gemer, 2022, panelová diskusia „Inovácie a vzdelávanie ako kľúč k rozvoju zaostalých regiónov“ bola kľúčovým podujatím v regióne Gemer v roku. Na diskusiu bol pozvaný aj Rudolf Bauer ako človek, ktorý sa dlhodobo zaoberá rozvojom regiónu.