Odborný výberový seminár
„Cezhraničná spolupráca ako príležitosť pre ďalší rozvoj II“ bol zameraný na rozvoj obce, mesta, regiónu, MVO pomocou programov cezhraničnej spolupráce. Program v poradí už druhého seminára bol tento krát zameraný na projektový manažment – ako napísať kvalitný projekt pre cezhraničnú spoluprácu. V programe bola tiež aj karpatská téma, o projekte Karpatského euroregiónu.
Seminár bol vodnou príležitosťou pre vzájomnú výmenu skúseností. Seminár sa konal

vo štvrtok 31. marca 2016 v budove Cassofin Business Centra. 

Prezentátori:

  • Rudolf Bauer, PhD., CESCI-Carpathia,
  • Andrej Šteiner. PhD., Karpatský rozvojový inštitút
  • Peter Kubičko, PhD., CESCI-Carpathia
  • Iveta Niňajová, PhD., Košice-Turizmus