V dňoch 17. a 18. októbra 2023 sa v Budapešti konala konferencia pre Strednú a Východnú Európu INTERREG programov. Konfereciu organizovala nezisková organizácia „Sechényi Programme Office“ . Riaditeľ CESCI-Carpathia p. Rudolf Bauer spolu s generálnym sekretárom a zástupcom vedúceho partnera projektu CESCI Budapest p. Gyulom Ocsakyom predstavili na konferencii náš projekt #ACCESS.

Dňa 1. Februára 2018 sa R.Bauer na pozvanie zúčastnil workshopu „Boosting regions and Cohesion in EU Border Regions. Workshop organizovali Európska komisia, DG Regio v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Účastníci z viacerých krajín sa dozvedeli o aktuálnej situácii v oblasti cezhraničnej spolupráce. DG Regio na workshope otvorilo novú výzvu s cieľom riešiť administratívne a legislatívne prekážky pre cezhraničnú spoluprácu s termínom na podávanie prihlášok do 30. apríla 2018. Ďalšie info: https://www.b-solutionsproject.com/

4520A1A3-4C45-4E02-A0A3-F8A177772191

31.1.2018 v Miškolci prebehlo pracovné rokovanie k príprave Kick-off meetingu k projektu Railgate: Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody, na ktorom sa zúčastnili projektový partneri Detská železnica Košice, R. Bauer a zástupcovia organizácie ÉSZAKERDŐ v Miskolci.

miskolc1
miskolc2

Cesci-Carpathia je prostredníctvom svojich ľudí prítomná v projekte „Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“ (RailGate). http://www.detskazeleznica.sk/-railgate   Je to slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškolci – Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV), ktoré spája podobný osud i problémy. V Košiciach plánujú dostavbu staničnej budovy, rekonštrukciu koľajiska či opravu dvoch rušňov. V Miškolci zrekonštruujú jednu zo staníc a do prevádzky uvedú úplne nový osobný vagón. Spoločný projekt Detskej železnice Košice a úzkorozchodnej železnice v Miškolci získal finančnú injekciu z medzinárodného grantového programu Interreg.