je organizácia typu think-and-do a slúži ako profesionálna inštitúcia so zameraním na zlepšovanie podmienok života ľudí žijúich v prihraničnýách regiónoch strednej Európy

Hlavné ciele organizácie sú

  • podporovať ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť (čl. 174 Zmluvy o EU) so zameraním na hraničné regióny strednej Európy
  • podporovať ekonomickú, sociálnu, kultúrnu a environmentálnu spoluprácu medzi Slovenskom a susednými štátmi a asistovať pri miestnom a regionálnom rozvoji prihraničných regiónov územia
  • asistovať pri rozvoji cezhraničnej, nadnárodnej a medzi-regionálnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja s cieľom podporovať udržateľný rozvoj regiónov špeciálne pre menšiny v strednej Európe.
Naša história
CESCI-Carpathia bola transformovaná z občianskeho združenia URBI v roku 2015 . URBI, o.z. bolo zriadené v roku 1997 a počas niekoľkých rokov organizovalo semináre o miestnom a regionálnom rozvoji na Slovensku pre volených a výkonných predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy na Slovensku.
Projekt Karpatský euroregión
Karpatský euroregión bol prvým projektom v strednej Európe po páde železnej opony.
Plán rozvoja miest
Program rozvoja mesta Sliač Program rozvoja mesta Tornaľa