Dňa 23. februára sme spolu s CESCI Budapešť podali žiadosť na nesúťažnú cielenú výzvu CFP-HUSK-2301 v programe INTERREG SKHU. Cieľom projektu bude eliminácia/zmierňovanie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. V prvej etape budeme získavať informácie najmä od ľudí žijúcich v pohraničí o aktuálnych prekážkach, ktoré im znepríjemňujú každodenný život. V druhej časti budeme spolu s právnymi expertmi hľadať riešenia na odstránenie týchto prekážok. Tento projekt je projektom strategického významu v rámci INTERREG VI-A Maďarsko-Slovensko programu v programovacom období 2021-2027.

Podpis memoranda medzi Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a CESCI-Carpathia. Riaditeľ združenia Rudolf Bauer (vľavo) podpísal dňa 23. januára 2023 Memorandum o spolupráci na pripravovanom projekte #Access s dekanom fakulty Miroslavom Štrkocom (uprostred). Zodpovednou osobou zo strany fakulty bude pani Alena Krunková (vpravo), vedúca Katedry ústavného a správneho práva. Hlavnou témou projektu odstránenie alebo zmiernenie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. Projekt je strategickým projektom v prioritnej osi 3 programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG 2021-2027.

Posledná udalosť v projekte NatGate v Košiciach: nové letné vozne boli uvedené do prevádzky 29. Októbra 2022, za prítomnosti novo zvoleného primátora mesta pána Jaroslava Polačeka (4tý zprava), a novo zvoleného župana Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku (za primátorom)

RegioFórum Gemer, 2022, panelová diskusia „Inovácie a vzdelávanie ako kľúč k rozvoju zaostalých regiónov“ bola kľúčovým podujatím v regióne Gemer v roku. Na diskusiu bol pozvaný aj Rudolf Bauer ako človek, ktorý sa dlhodobo zaoberá rozvojom regiónu.