Adresa

CESCI-Carpathia

Moyzesova   24

040 01 Košice

Slovakia

Kontakt

Tel.: +421 948 151 150

IČO: 35528346

DIČ: 2020789914

Mail: rudolf.bauer@cesci-net.eu

Bankové spojenie: Fio banka, a. s.

Číslo účtu: IBAN: SK7083300000002400853108, SWIFT: FIOZSKBAXXX