CESCI-Carpathia

je organizácia typu think-and-do
​a slúži ako profesionálna inštitúcia
so zameraním na zlepšovanie podmienok života ľudí
žijúcich v prihraničných regiónoch strednej Európy

O nás