Cesci-Carpathia je prostredníctvom svojich ľudí prítomná v projekte „Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“ (RailGate).   Je to slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškolci – Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV), ktoré spája podobný osud i problémy. V Košiciach plánujú dostavbu staničnej budovy, rekonštrukciu koľajiska či opravu dvoch rušňov. V Miškolci zrekonštruujú jednu zo staníc a do prevádzky uvedú úplne nový osobný vagón. Spoločný projekt Detskej železnice Košice a úzkorozchodnej železnice v Miškolci získal finančnú injekciu z medzinárodného grantového programu Interreg.

e-img-653 Palhazi kisvasut_170819-022_Kemencepatak alatt Lillafuredi kisvasut_160715-108_Csanyik-Erdei Iskola utan