Dňa 1. Februára 2018 sa R.Bauer na pozvanie zúčastnil workshopu „Boosting regions and Cohesion in EU Border Regions. Workshop organizovali Európska komisia, DG Regio v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Účastníci z viacerých krajín sa dozvedeli o aktuálnej situácii v oblasti cezhraničnej spolupráce. DG Regio na workshope otvorilo novú výzvu s cieľom riešiť administratívne a legislatívne prekážky pre cezhraničnú spoluprácu s termínom na podávanie prihlášok do 30. apríla 2018. Ďalšie info: https://www.b-solutionsproject.com/

4520A1A3-4C45-4E02-A0A3-F8A177772191

 

31.1.2018 v Miškolci prebehlo pracovné rokovanie k príprave Kick-off meetingu k projektu Railgate: Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody, na ktorom sa zúčastnili projektový partneri Detská železnica Košice, R. Bauer a zástupcovia organizácie ÉSZAKERDŐ v Miskolci.

miskolc1miskolc2