CESCI-Carpathia

A Cesci-Carpathia egy think –and-do típusú intézmény,
amely Közép- Európa határmenti
térségeiben élő emberek
életkörülm​ényeinek javításával foglalkozik.

Rólunk